Bộ môn Công nghệ ô tô và Hệ thống cảm biến triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở năm 2014, lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, 20-11

Lĩnh vực hệ thống cảm biến đang được cả cộng đồng khoa học và cộng đồng doanh nghiệp, tập đoàn quan tâm đầu tư nghiên cứu và phát triển bởi việc ứng dụng tất yếu và phổ biến trong xã hội như trong hệ thống điện tử, điện - điện tử dân dụng, hệ thống đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, dây truyền công nghiệp, công nghệ ôtô, hệ thống giám sát khí hậu, môi trường thủy sản, nông lâm nghiệp và y tế.

Sự phát triển của xu thế IoT (Internet of Things) và WoT (Web of Things) đã tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ cho việc chế tạo nền tảng phần cứng cho phép phát triển đa dạng hệ thống cảm biến, tạo động lực cho sự phát triển của lĩnh vực Hệ thống cảm biến ứng dụng rộng rãi trong xã hội hiện đại. Bởi vậy, thế kỷ 21 được đánh giá là thế kỷ phát triển của lĩnh vực Hệ thống cảm biến.

Trước xu thế đó, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông đã định hướng phát triển hướng nghiên cứu và đào tạo về lĩnh vực Hệ thống cảm biến thông qua việc triển khai bồi dưỡng đội ngũ và cơ sở vật chất về lĩnh vực này.

Sau khi thực hiện thành công dự án VLIR pha 1, bộ môn Công nghệ ô tô và Hệ thống cảm biến vinh dự được nhà trường giao thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở năm 2014, với tên nhiệm vụ là “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hai hệ thống thí nghiệm về mạng cảm biến không dây phục vụ đào tạo tại trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông”, mã số NV2014-07-01. Mục tiêu của nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở là tạo nền tảng và điều kiện cơ sở cho việc định hướng phát triển hướng đào tạo về lĩnh vực hệ thống cảm biến thông qua việc nâng cao trình độ và phát triển sản phẩm phục vụ đào tạo mạng thương hiệu ICTU, tạo nền tảng phát triển sản phẩm thương mại trong thời gian tới.

Với tinh thần đó, bộ môn Công nghệ ô tô và Hệ thống cảm biến tích cực nghiên cứu, thiết kế và chế tạo sản phẩm đạt chất lượng và tiêu chuẩn tốt nhất với quyết tâm lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 và các ngày lễ lớn của nhà trường và của đất nước.

Dưới đây là một số hình ảnh triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở năm 2014 của bộ môn Công nghệ ô tô và Hệ thống cảm biến:

zolertia1

Hình ảnh của bài thí nghiệm lập trình trên nền tảng Zolertia

hàn mạch

 Các giảng viên tích cực đấu nối và hàn mạch cho bài thí nghiệmlàm mạch 2

Giảng viên Đặng Văn Ngọc tích cực làm mạch cho bài thí nghiệm