NGHIỆM THU CẤP TỈNH ĐỀ TÀI KH&CN “ỨNG DỤNG CNTT&TT XÂY DỰNG MẠNG THÔNG TIN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM NGHIỆP TỈNH ĐIỆN BIÊN”

Hiện nay, lĩnh vực CNTT&TT đang ngày càng phát triển và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của xã hội, trong đó có lĩnh vực nông lâm nghiệp. Mạng thông tin về nông lâm nghiệp đã được xây dựng phổ biến ở hầu hết các nước có nền nông nghiệp hiện đại và đang từng bước phát triển ở Việt Nam.

Xuất phát từ xu thế đó, đề tài “Ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông xây dựng mạng thông tin phục vụ phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Điện Biên”, (mã số SKHCN ĐT.09.12) do Trường ĐH CNTT&TT thực hiện đã được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện từ năm 2012. Đề tài nghiên cứu xây dựng dữ liệu đa phương tiện cho ba loại sản phẩm nông lâm nghiệp Cafe chè, gà đen Tủa Chùa và lúa Bắc thơm số 7; xây dựng mạng thông tin quản lý văn bản về chính sách, kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh; hệ thống tập huấn và phổ biến kiến thức từ xa dựa trên công nghệ Streaming thời gian thực.

 image002

Thành viên của đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu đã đạt được của đề tài

Sau khi nghiệm thu cấp cơ sở, ngày 21/3/2014 Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đã tiến hành nghiệm thu đề tài. Tại buổi nghiệm thu, nhóm nghiên cứu báo cáo các kết quả đạt được trong quá trình thực hiện đề tài:

- Xây dựng mạng thông tin phục vụ phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Điện Biên với các chức năng như quản lý dữ liệu đa phương tiện, phản ánh thông tin dịch bệnh, thị trường nông sản.

- Xây dựng hệ thống truyền thông đa phương tiện thời gian thực đa điểm phục vụ tập huấn và phổ biến kiến thức từ xa.

- Xây dựng 03 bộ dữ liệu đa phương tiện phục vụ chăn nuôi, chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, bảo quản sau thu hoạch cho ba đặc sản của tỉnh Điện Biên đó là café chè, lúa bắc thơm số 7 và gà đen Tủa Chùa.

- Tổ chức hội nghị khoa học với chủ đề “Ứng dụng CNTT&TT trong phát triển nông lâm nghiệp khu vực Trung du và Miền núi” tại Sở KH&CN tỉnh Điện Biên.

- Tổ chức 02 đợt tập huấn và chuyển giao công nghệ cho cán bộ Sở NN&PTNT, cán bộ khuyến nông, khuyến lâm của huyện Điện Biên, huyện Tủa Chủa và huyện Mường Ảng.

- Phối hợp với báo Điện Biên Phủ triển khai công tác tuyền truyền về Ứng dụng CNTT&TT trong nông nghiệp, cũng như các kết quả đề tài trên phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh Điện Biên.

Đồng thời, tại buổi nghiệm thu nhóm nghiên cứu đã triển khai giới thiệu sản phẩm KH&CN của đề tài thông qua việc tổ chức 02 điểm cầu giữa Sở KH&CN tỉnh Điện Biên với trường Đại học CNTT&TT nhằm giới thiệu hệ thống truyền thông đa phương tiện đa điểm thời gian thực qua mạng IP phục vụ công tác tập huấn và phổ biến kiến thức từ xa.

Kết quả nghiên cứu của đề tài được các thành viên Hội đồng đã đánh giá cao và có ý nghĩa quan trọng đối với việc tăng cường ứng dụng CNTT&TT trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên, đặc biệt là lĩnh vực nông lâm nghiệp. Sự thành công của đề tài đã tạo nền tảng phát triển kênh thông tin đa phương tiện phong phú về nông lâm sản của tỉnh; thuận lợi cho việc khai thác, nắm bắt kịp thời thông tin KH&CN, phòng chống dịch bệnh và trao đổi tình hình chăn nuôi, trồng trọt cho nhân dân trong tỉnh Điện Biên, cũng như trong toàn quốc.

 image001

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh và nhóm nghiên cứu của đề tài chụp ảnh lưu niệm

Với những kết đạt được, các thành viên Hội đồng thống nhất đề tài được nghiệm thu với kết quả xuất sắc và kiến nghị UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt Dự án triển khai Mạng thông tin nông lâm nghiệp tỉnh Điện Biên dựa trên các kết quả nghiên cứu của đề tài.