Mô hình ngôi nhà thông minh

Mô tả:

1. Mô hình:

nha thong minh

2. Chức năng:

- Thu thập thông số như: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng.

- Điều khiển các thiết bị điện: quạt điện, điều hòa, bóng điện chiếu sáng.

- Tự động cảnh báo: khí Gas, cảnh báo cháy, phát hiện người đột nhập.

- Quản lý thiết bị điện từ xa qua internet, hoạt động theo chế độ lập lich.

- Truyền thông không dây…

Địa chỉ áp dụng:

Thông tin tác giả:

PGS.TS. Phạm Việt Bình, ThS Vũ Thành Vinh.

Đơn vị: Trường ĐH CNTT & TT- Đại học Thái Nguyên.

Điện thoại: 0913.256.966, 0945.256.866  

Địa chỉ áp dụng:

Thông tin tác giả:

PGS.TS. Phạm Việt Bình, ThS Vũ Thành Vinh.

Đơn vị: Trường ĐH CNTT & TT- Đại học Thái Nguyên.

Điện thoại: 0913.256.966, 0945.256.866  

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .