Ứng dụng mạng cảm biến không dây xây dựng hệ thống thủy canh nhằm cải thiện chất lượng trồng rau cho khu vực Trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam

+) Tên đề tài: “Ứng dụng mạng cảm biến không dây xây dựng hệ thống thủy canh nhằm cải thiện chất lượng trồng rau cho khu vực Trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam” do Vương quốc Bỉ tài trợ (2014-2016).

thuycanh


+) Giá trị và đóng góp của đề tài:

- Nghiên cứu về hệ thống cảm biến và mạng cảm biến nhằm phát triển hướng nông nghiệp công nghệ cao.

- Phát triển mô hình trông rau an toàn bằng phương pháp thủy canh với việc phát triển hệ thống tự động thu thập và điểu khiển nhằm đảm bảo đủ dinh dưỡng và điều kiện tốt cho việc sinh trưởng một số loại rau phổ biến ở khu vực Trung du và miền núi phía Bắc của Viêt Nam.

+) Thông tin liên Hệ:

  - Điện thoại: 0945.256.866  

  - Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hướng dẫn du lịch từ xa tỉnh Điện Biên

+) Tên đề tài: “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hướng dẫn du lịch từ xa tỉnh Điện Biên” do UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt (2013-2014).


dienbiendulich

+) Giá trị và đóng góp của đề tài:

   - Nghiên cứu và nâng cao độ chính xác khi định vị dựa trên công nghệ GPS nhằm tạo nền tảng phục vụ phát triển sản phẩm theo hướng dựa trên vị trí địa lý.

   - Xây dựng một số dữ liệu đa phương tiện phục vụ cho việc quảng bá thông tin về du lịch, cũng như ý nghĩa địa danh, điển tích của một số địa danh nổi tiếng của tỉnh Điện Biên nhằm tạo nền tảng cung cấp hoàn thiện và đầy đủ thông tin và giá trị văn hóa phi vật thể cho Điện Biên cũng như nơi khác.

+) Thông tin liên Hệ:

  - Điện thoại: 0945.256.866  

  - Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ứng dụng CNTT&TT xây dựng mạng thông tin phục vụ phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Điện Biên

+) Tên đề tài: “Ứng dụng CNTT&TT xây dựng mạng thông tin phục vụ phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Điện Biên” do UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt (2013-2014).


dienbiendaotaotuxa


+) Giá trị và đóng góp của đề tài:

  - Phát triển một nền tảng mạng thông tin cung cấp thông tin về nông lâm nghiệp như chăm sóc, phòng chông dịch bệnh, thông tin dịch bệnh, tài liệu văn bản chính sách nông lâm nghiệp cho tỉnh Điện Biên.

  - Phát triển kênh thông tin liên lạc phục vụ cho lĩnh vực nông lâm nghiệp để tạo cầu nối liên lạc qua Internet, đáp ứng nhanh chóng và tiết kiệm trong việc tổ chức và tập huấn về lĩnh vực nông lâm nghiệp cho khu vực vùng sâu và xa của tỉnh Điện Biên.

+) Thông tin liên Hệ:

  - Điện thoại: 0945.256.866  

  - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.