Giới thiệu Chi Đoàn Thanh niên Bộ môn Công nghệ ôtô và Hệ thống cảm biến

Giới thiệu:

Chi Đoàn Thanh niên Bộ môn Công nghệ ôtô và Hệ thống cảm biến

Trực thuộc: Liên chi Đoàn Thanh niên Truyền thông đa phương tiện

Đoàn Thanh Niên Trường Đại Học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Lời tựa:

Là lực lượng lòng cốt của Đảng Cộng Sản, là lực lượng trung thành và tin cậy của Đảng Cộng Sản, là cầu nối của Đảng với giới trẻ Việt Nam, Đoàn Thanh Niên luôn nỗ lực hết mình phấn đấu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nược, trung thành với lý tưởng của Đảng và tiên phong trong các hoạt động phong trào xây dựng tổ quốc. Không nằm ngoài trách nghiệm và nghiệm vụ của Đoàn Thanh niên, Chi Đoàn Thanh Niên Bộ môn công nghệ ô tô và mạng cảm biến trực thuộc quản lý của Đoàn Thanh niên trường ĐH Công Nghệ Thông tin và Truyền thông luôn phấn đấu phát huy tích cực vai trò của người Đoàn viên, tiên phong trong các hoạt động phong trào xây dựng đất nước và bảo vệ tổ quốc. Song hành cùng những mục tiêu lớn đó, tập thể Đoàn viên thanh niên bộ môn cũng luôn ý thức rõ vai trò và trách nghiệm của bản thân, tích cực nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức sống lành mạnh, tích cực tham gia các hoạt động phong trào do Đoàn Thanh Niên của địa phương cũng như nhà Trường tổ chức, sống và phấn đầu làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hoạt động:

Hiện nay Chi Đoàn Bộ môn công nghệ ô tô và Mạng cảm biến đang tham gia sinh hoạt cùng liên chi đoàn Bộ môn Truyền thông Đa phương tiện, là một chi đoàn trẻ mới thành lập nhưng chi đoàn Bộ môn luôn nỗ lực tham gia các hoạt động phong trào của liên chi Đoàn cũng như hoạt động của Đoàn Trường. Song song với việc sinh hoạt cơ sở, chi Đoàn Bộ môn cũng tích cực tổ chức các buổi hoạt động học tập, giao lưu với các chi Đoàn thanh niên khác trong và ngoài nhà trường.

dtngiaoluubongda

Hoạt động bóng đá giao lưu với câu lạc bộ N.A.T ( liên quân các giáo viên trẻ trường ĐH Công Nghiệp Thái Nguyên và kỹ thuật viên nhà máy cớ khí số 5)