Đội ngũ cán bộ

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

Hình ảnh

Thông tin cá nhân

Lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu

 

 vientruong.nguyenthetruyen

  

 

 TS. Nguyễn Thế Truyện

 Chức vụ: Trưởng bộ môn

 Điện thoại: (04) 37 140 150

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

- Tự động hóa, Điện tử, Công nghệ thông tin và truyền thông.

 

vtvimage

 

 

 ThS. Vũ Thành Vinh

 Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

 Điện thoại: 0945.256.866

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

- Điện tử, Công nghệ thông tin & truyền thông, hệ thống cảm biến và mạng cảm biến

- Peer to Peer, truyền thông đa phương tiện, Đo lường và điều khiển bằng máy tính, nông nghiệp công nghệ cao, GIS, GPS

 

 Bui Van Tung

 

 

 ThS. Bùi Văn Tùng

 Chức vụ:  Phó trưởng bộ môn

 ĐT: 0978695306

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

- Tự động hóa, Điện -điện tử

- Công nghệ thông tin và Truyền thông, Thiết kế và chế tạo robot, Thiết kế hệ thống điện- Điện tử.


thinh ThS. Phạm Quốc Thịnh

 Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

 ĐT: 0984.909.122

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


- Kỹ thuật điện tử

- Hệ thống nhúng, Kỹ thuật ghép nối máy tính, nông nghiệp công nghệ cao.

Nguyen Von Dim

 

 TS. Nguyễn Vôn Dim 

 Chức vụ: Giảng Viên

 ĐT: 0912.660351

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.- Cơ khí chế tạo máy, hệ thống cơ khí và vật liệu;

- Robust Design Optimization, Sheet metal forming, FEM simulation


 ngoc

 


 KS. Đặng Văn Ngọc

 Chức vụ: Giảng Viên

 ĐT: 0168 9964 729

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

+ Điện - điện tử, tự động hóa.
+ Thiết kế hệ thống điện - điện tử và tự động hóa

 

+ Thiết kế hệ thống đo lường và điều khiển, hệ thống mạng cảm biến không dây và ứng dụng, Internet of Things và các ứng dụng.

 

 

Tran Tuan Viet


 ThS. Trần Tuấn Việt

 Chức vụ: Giảng viên

 ĐT: 0943.292.586

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


- Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

- Điện - Điện tử, Hệ thống nhúng, hệ thống truyền thông

 

Tran Trung Dung

 


 ThS. Trần Trung Dũng

 Chức vụ: Giảng viên

 ĐT: 0987742666

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


- Tự động hóa, Điện- điện tử

- Hệ thống định vị và dẫn đường

 

giap

 


 ThS. Nguyễn Văn Giáp

 Chức vụ: Giảng viên

 ĐT: 0981.268.699

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 -  Công nghệ chế tạo máy

- Công nghệ ô tô lai, giao thông thông minh


 

huu

 

 

 KS. Lê Mạnh Hữu

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 0912.840.620

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

-  Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp

- Công nghệ tự động hóa và điều khiển, hệ thống cảm biến, điện - điện tử

Anh the   Duy Khánh

 

 

 KS. Nguyễn Duy Khánh

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 0934 596 696

 Email: dThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.- Lập trình hệ thống

- Trí tuệ nhân tạo

- Kiến trúc hệ thống

- Big Data

 

hien

 

 

 KS. Nguyễn Thị Hiền

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 0974.747.961

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

- Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp

- Điều khiển, kỹ thuật Điện, Hệ thống nhúng, Giao thông thông minh.

 

 dung

 

 

 KS. Trần Văn Dũng

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 01674.695.366

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

-  Điện tử viễn thông

- Điện tử, kỹ thuật truyền thông, thiết kế hệ thống ghép nối công suất, truyền thông đa phương tiện, hệ thống nhúng và xử lý ảnh.

 

 duong

 

 

 KS. Nguyễn Văn Dương

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 0985.290.370

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

- Kỹ thuật điện tử

- Hệ thống nhúng, Điện - Điện tử, công nghệ truyền thông

 

 trong

 

 KS. Trần Xuân Trọng

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 0979.591.290

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

- Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp

- Hệ thống nhúng, Công nghệ ô tô lai, Cảm biến và hệ thống điều khiển.


 

 

 

 

 

 

 

 

 huy

 

 

 KS. Lương Quang Huy

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 01688172088

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

- Chuyên ngành cơ khí

- Công nghệ ô tô, Công nghệ cảm biến và đo lường, Giao thông thông minh

 

 bac

 

 

 KS. Phạm Ngọc Bắc

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 0984.505.699

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     

 

- Cơ khí chế tạo máy

- Công nghệ cơ điện tử, Công nghệ ô tô, giao thông thông minh, Công nghệ ô tô lai


 

 

 anh

 

 

 KS. Nguyễn Ngọc Ánh

 Chức vụ: Giảng viên
 ĐT: 0977.850.765

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


- Kỹ thuật điều khiển và tự đông hóa

- Nông nghiệp công nghệ cao, hệ thống điều khiển thông minh.

 

hieu

 

 

 KS. Đào Tô Hiệu

 Chức vụ: Giảng viên
 ĐT: 01689.959.524

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

-  Điện tử viễn thông

- Kỹ thuật điện tử, Hệ thống nhúng, Hệ thống cảm biến và mạng cảm biến


 

 

binh

 

 

 KS. Đào Quang Bình

 Chức vụ: Giảng viên
 ĐT: 0973.429.117

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

-  Tự động hóa Xí nghiệp công nghiệp

- Hệ thống cảm biến, Điện - Điện tử, ghép nối máy tính, hệ thống điều khiển thông minh.

Nguyn Xun Ha


 ThS. Nguyễn Xuân Hòa

 Chức vụ: Giảng Viên

 ĐT: 0985.872.888

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


- Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin và truyền thông.

- Hệ thống cảm biến, Đo lường và điều khiển qua Internet. Lập trình mạng, lập trình truyền thông.


Tống Ngọc Linh
 

KS. Tống Ngọc Linh

Chức vụ: Giảng viên

ĐT: 01689.971.372

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

- Kỹ thuật cơ khí

- Động cơ đốt trong, Công nghệ ô tô ( ô tô điện, ô tô lai). 

 anh the - duc  

 ThS. Nguyễn Anh Đức

 Chức vụ: Giảng Viên

 ĐT: 0912.282848

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 Xuan thuy  

 KS. Phạm Xuân Thủy

 Chức vụ: Giảng Viên 

 ĐT: 01297622886

 Email: Phamxuanthuy0108This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tự động hóa Xí nghiệp công nghiệp

 Le Hong Thu  

 KS. Lê Hồng Thu

 Chức vụ: Giảng Viên

 ĐT: 0918.227291

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Bui Le Thuy

 

 KS. Bùi Lệ Thủy

 Chức vụ: Giảng Viên

 ĐT: 01675.596151

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tự động hóa Xí nghiệp công nghiệp

Duong trang

 

 ThS. Dương Thị Thu Trang

 Chức vụ: Giảng Viên

 ĐT: 0906118929

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

- Kỹ sư trồng trọt

 Truong Giang

 

 KS. Nguyễn Trường Giang

 Chức vụ: Giảng Viên

 ĐT: 0946.866861

 Email: giangntThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

- Kỹ sư trồng trọt