Lãnh đạo bộ môn

 LÃNH ĐẠO BỘ MÔN CÔNG NGHỆ ÔTÔ & HỆ THỐNG CẢM BIẾN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÁI NGUYÊN


vientruong.nguyenthetruyen

TS. Nguyễn Thế Truyện, Trưởng bộ môn


vtvimage

NCS. Vũ Thành Vinh, Phó trưởng bộ môn


Anh the - Thinh

Th.s Phạm Quốc Thịnh, Phó trưởng bộ môn