Văn phòng bộ môn

- THÔNG TIN LIÊN HỆ:

- Địa chỉ: Phòng 318, nhà C1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên

- Điện thoại: (0280) 3 904 382 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Wesite: http://ats.ictu.edu.vn

- NHIỆM VỤ:

- Phục vụ hoạt động công tác hành chính

- Quản lý hồ sơ soạn thảo công văn giấy tờ lưu trữ, văn thư.

- Quản lý công tác đào tạo

- Quản lý công tác học sinh, sinh viên.

DANH SÁCH CÁN BỘ VĂN PHÒNG BỘ MÔN

 HÌNH ẢNH  THÔNG TIN CÁ NHÂN NHIỆM VỤ
050709042

 Đinh Thị Liễu

 Chức vụ: Chuyên viên

 Điện thoại: 0915.104.667

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Công tác xúc tiến tuyển sinh

- Công tác văn thư

 

DSC 1498 

 Trần Dạ Thảo

 Chức vụ: Chuyên viên

 Điện thoại: 0978.413.669

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Quản lý khoa học.

- Quản lí sinh viên
- Các mảng công việc đào tạo