Giới thiệu chung


Với xu thế phát triển của lĩnh vực công nghệ ô tô, công nghệ cảm biến sẽ được ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực của xã hội, mạng cảm biến sẽ trở lên phổ biến trong thế giới hiện đại và Công nghệ thông tin & Truyền thông là nền tảng cho sự phát triển trong tất cả hệ thống tiên tiến thì việc liên kết và hội tụ giữa những lĩnh vực khác nhau trong hệ thống thống nhất là xu thế tất yếu trong xã hội hiện đại. Hình dưới đây sẽ minh họa sự gắn kết giữa những lĩnh vực với nhau trong một hệ thống công nghệ hoàn chỉnh.

 

bvgioithieuchung1

Hình 1. Sự gắn kết giữa các lĩnh vực trong hệ thống công nghệ hoàn chỉnh

Qua đó cho thấy sự gắn kết và tích hợp giữa những lĩnh vực khác nhau trong một hệ thống thống nhất là xu thế phát triển của nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực công nghệ ô tô. Theo các nhà sản xuất thì ngoài yếu tố về cơ khí và máy động lực thì yếu tố về Điện - Điện tử, Tự động hóa, hệ thống cảm biến và Công nghệ thông tin & Truyền thông (CNTT&TT) sẽ chiếm tới 70% giá trị và tỷ trọng sản phẩm. Các yếu tố này sẽ ngày càng tăng khi mà thế hệ ô tô ngày càng hiện đại.

Xuất phát từ xu thế phát triển đó, ngày 12 tháng 5 năm 2014, Giám đốc Đại học Thái Nguyên ra Quyết định số 582/ QĐ-ĐHTN về việc thành lập Bộ môn Công nghệ ô tô và Hệ thống cảm biến trực thuộc Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông nhằm xây dựng một đơn vị chuyên môn có khả năng phát huy thế mạnh và hội tụ khoa học công nghệ giữa các lĩnh vực Công nghệ Điện – Điện tử, Công nghệ truyền thông, Tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Hệ thống cảm biến và mạng cảm biến.

 

bvgioithieuchung2


Hình 2: Tập thể Bộ môn Công nghệ ô tô và Hệ thống cảm biến nhận Quyết định thành lập đơn vị


Bộ môn Công nghệ ô tô và Hệ thống cảm biến thực hiện triển khai hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ về lĩnh vực Công nghệ ô tô, Hệ thống cảm biến, mạng cảm biến, Công nghệ Điện - Điện tử nhằm phục vụ phát triến sản phẩm ứng dụng trong công nghiệp, nông nghiệp, dân sự và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Là đơn vị mới được thành lập, với trên 20 cán bộ nghiên cứu và giảng viên cơ hữu (01 TS, 04 NCS, 05 ThS, còn lại đang học cao học) có kinh nghiệm trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, bộ môn Công nghệ ô tô và Hệ thống cảm biến được đánh giá là một trong các đơn vị đào tạo của nhà trường mạnh về chuyên môn, sáng tạo, năng động và giàu kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Với phương châm “đào tạo gắn liền với thực tiễn”, “nghiên cứu khoa học phục vụ cho cộng đồng”“công nghệ thông tin là nền tảng cho sự phát triển”, bộ môn Công nghệ ô tô và Hệ thống cảm biến luôn xác định phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ theo hướng hệ điều hành hóa hệ thống và tích hợp hệ thống nhằm tạo ra ưu thế vượt trội và nâng cao cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên. Bởi vậy, trong thời gian qua, nhiều cán bộ giảng dạy của bộ môn đã chủ trì và tham gia nghiên cứu đề tài KH&CN các cấp trong nước và quốc tế mang đậm dấu ấn “tất cả trong một” (All-in-one). Một số đề tài và dự án điển hình mà cán bộ giảng viên của Bộ môn đã chủ trì và tham gia như:

- Đề tài cấp Bộ trọng điểm “Xây dựng hệ thống truyền thông đa phương tiện qua mạng LAN”.

- Đề tài Cấp nhà nước, “Nghiên cứu và phát triển một số sản phẩm tính toán khắp nơi và di động”.

- Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu và phát triển kiến trúc P2P ứng dụng phát triển dịch vụ viễn thông thế hệ mới”,

- Đề tài cấp tỉnh “Ứng dụng CNTT&TT xây dựng mạng thông tin phục vụ phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Điện Biên”,

- Dự án quốc tế “Ứng dụng mạng cảm biến xây dựng hệ thống thủy canh thông minh nâng cao chất lượng trồng rau cho khu vực Trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam”.

- Đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hướng dẫn du lịch từ xa dựa trên công nghệ GPS và GIS”.

Với định hướng đó, bộ môn Công nghệ ô tô và Hệ thống cảm biến hướng tới phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ theo những mảng nghiên cứu như công nghệ ô tô và phát triển thế hệ ô tô thông minh, công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử và hệ thống tự động, hệ thống cảm biến và mạng cảm biến, đô thị thông minh và giao thông thông minh, công nghệ nông lâm nghiệp công nghệ cao, công nghệ hàng không tiên tiến.

Bên cạnh đó, nhằm thực hiện tốt công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, nhà trường đã đẩy mạnh hoạt động đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống thực hành thí nghiệm về lĩnh vực công nghệ ô tô, công nghệ điện - điện tử, hệ thống điều khiển, hệ thống cảm biến và mạng cảm biến, cụ thể như:

- Phòng thí nghiệm và thực hành về Công nghệ ô tô.

- Phòng thí nghiệm và nghiên cứu về Hệ thống cảm biến và mạng cảm biến

- Phòng thực hành về Công nghệ nghệ điều khiển.

- Phòng thực thực hành Vi xử lý và vi điều khiển

- Phòng thực hành đo lường và điều khiển bằng máy tính.

- Phòng thực hành về Điện tử.

Trong chiến lược phát triển của đơn vị, bộ môn Công nghệ ô tô và Hệ thống cảm biến phấn đấu trở thành đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ uy tín hàng đầu trong Đại học Thái Nguyên, trong nước và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về lĩnh vực Công nghệ ô tô, Công nghệ Điện - Điện tử, Hệ thống cảm biến và mạng cảm biến nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trình độ cao cho xã hội, góp phần phát triển và xây dựng Đại học Thái Nguyên thành Đại học trọng điểm, Trung tâm đào tạo và nghiên cứu của vùng trung du, miền núi phía Bắc của Việt Nam, cũng như phù hợp với sự phát triển của đất nước.